ZÁKLADNÁ ŠKOLA na Ul. M. R. Štefánika č.17
Žiar nad Hronom

 

 

 Týždeň na DVOJKE:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

770 rokov mesta na Dvojke

Škola v prírode

FILM - Srdce Dvojky bije pre Žiar

Záverečné kolo ŽBM

Slávnostné ukončenie školského roka

MDD v úliku

Ročníkové práce v 3.C

Expedícia „Tatry 2016“

Pytagoriáda - celoslovenské kolo

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY:

a) zástupcov rodičov  (20.09.2016)
1. Mgr. Horváth Juraj
2. Kňažková Adriana
3. Mgr. Salayová Monika
4. Trokšiarová Radka

b) zástupcov pedagogických pracovníkov  (21.09.2016)
   
1. Mgr. Matušková Dana
2. Mgr. Peštuková Miroslava

c) zástupcov nepedagogických pracovníkov (21.09.2016)
1. Šuleková Janka

UPOZORNENIE PRE RODIČOV:
ZMENA TERMÍNOV POPLATKOV ZA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 !!!

Duálne vzdelávanie

 

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 1. ročník

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 5. ročník

 

Späť na začiatok stránky | Návrat na úvodnú stránku | Pridaj k obľúbeným | Prístupnosť
© 2016 Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/ 678 89 20, webmaster@zsstefanikazh.edu.sk

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 
 
 

INFO-OKIENKO

2% z dane
Archív