ZÁKLADNÁ ŠKOLA na Ul.  M. R. Štefánika č.17
Žiar nad Hronom

 

 

 

A JE TO TU!
Zaslúžený odpočinok - letné prázdniny.

Milí žiaci, kolegyne, kolegovia, prajeme vám, aby ste si ich užili najlepšie ako sa dá!

Tešíme sa na vás
02.09.2015 na Dvojke.

 

Vaša Dvojka

 

Zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka triedy so zameraním na rozšírené vyučovanie

spoločenskovedných predmetov (jazyková trieda) v školskom roku 2015/2016

 

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 1. ročník

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 5. ročník

Späť na začiatok stránky | Návrat na úvodnú stránku | Pridaj k obľúbeným | Prístupnosť
© 2014 Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/ 678 89 20, webmaster@zsstefanikazh.edu.sk

 

TOP NOVINKY

Povesť o hrade ŠÁŠOV

Rozlúčka so 4. a 9. r.

Exkurzie 2015

Úspešné prírodovedné súťaže

Úspešné spoločenskovedné súťaže

Úspechy v športe (basketliga)

Novinky z 1. stupňa

Novinky z 2. stupňa

Novinky z ÚLIKu

ÚLIK-iáda

Ďalšie udalosti
 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Prázdniny
01.07. - 31.08.2015
 

INFO-OKIENKO

Digitálni Štúrovci
2% z dane
Správy o VVV