Logo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP NOVINKY

 

Mimoriadne úspešné

 jazykové olympiády

 

Suverénne krajské

víťazstvo basketbalistov

 

Chemická olympiáda

 

Novinky z 1. stupňa

 

Novinky z 2. stupňa

 

Novinky z ÚLIKu

 

ÚLIK-iáda

 

 

Ďalšie udalosti

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 

INFO-OKIENKO

 

Digitálni Štúrovci

 

 

2% z dane

 

Správy o VVV