Logo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať

Nadácii ZSNP a SLOVALCO

za poskytnutie finančného daru na podporu projektov

"Bádatelia v parku" vo výške 750,-€

a "Odhaľujeme tajomstvo chémie" vo výške 3000,-€.

 

Veľmi si vážime poskytnutie daru,

ktorý bude slúžiť na skvalitnenie

výchovno-vyučovacieho procesu chémie a prírodovedy.

         

vedenie školy, žiaci a učitelia z Dvojky

 

  Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 1. ročník  
  Zoznam žiakov prijatých do jazykovej triedy - 1. ročník - 2014/2015  
     
  Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 5. ročník  

 

 

Späť na začiatok stránky | Návrat na úvodnú stránku | Pridaj k obľúbeným | Prístupnosť
© 2014 Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/ 678 89 20, webmaster@zsstefanikazh.edu.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP NOVINKY

 

4.r. - Rozlúčky - 9.r.

 

I.st. - cestujeme - II.st.

 

Návšteva z Nigérie

 

I. st. - netradične - II. st.

 

Tenis do škôl pokračuje

 

Novinky z ÚLIKa

 

Ďalšie udalosti

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 

INFO-OKIENKO

 

Digitálni Štúrovci

 

 

2% z dane

 

Správy o VVV