ZÁKLADNÁ ŠKOLA na Ul.  M. R. Štefánika č.17
Žiar nad Hronom

 

 Týždeň na DVOJKE:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Fašiangová Dvojka

Deň fyziky

Stavby sveta z hrachu a špáradiel

Novoročný stolnotenisový turnaj

Básničky nehryzú

Hravá angličtina z univerzity

"eTwinning"

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 1. ročník

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 5. ročník

 

Späť na začiatok stránky | Návrat na úvodnú stránku | Pridaj k obľúbeným | Prístupnosť
© 2015 Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/ 678 89 20, webmaster@zsstefanikazh.edu.sk

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Jarné prázdniny
29.2. - 4.3.2016
Veľkonočné prázdniny
24.3. - 29.3.2016
 

INFO-OKIENKO

2% z dane
Archív