ZÁKLADNÁ ŠKOLA na Ul. M. R. Štefánika č.17
Žiar nad Hronom

 

 

 

 Týždeň na DVOJKE:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

770 rokov mesta na Dvojke

Branné cvičenie II. stupeň

FILM - Srdce Dvojky bije pre Žiar

Záverečné kolo ŽBM

Slávnostné ukončenie školského roka

Slniečka opäť v knižnici

ÚLIKiáda - 1. kolo

Expedícia „Tatry 2016“

Pytagoriáda - celoslovenské kolo

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

TESTOVANIE 5

Záujmové krúžky na Dvojke zahájili svoju činnosť

UPOZORNENIE PRE RODIČOV:
ZMENA TERMÍNOV POPLATKOV ZA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 !!!

Duálne vzdelávanie

Práva zvierat

 

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 1. ročník

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 5. ročník

 

Späť na začiatok stránky | Návrat na úvodnú stránku | Pridaj k obľúbeným | Prístupnosť
© 2016 Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/ 678 89 20, webmaster@zsstefanikazh.edu.sk

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Jesenné prázdniny 28.10. - 31.10.2016
 
 

INFO-OKIENKO

2% z dane
Archív
Termíny školských prázdnin