ZÁKLADNÁ ŠKOLA na Ul.  M. R. Štefánika č.17
Žiar nad Hronom

 

 

 

Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci!

Prázdniny sa končia a nastal čas pripraviť sa
na nový školský rok.

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude 2. septembra 2015 (v stredu) o 8:00 hod. na nádvorí školy.

V stredu 2.9. bude ŠKD ÚLIK otvorený od 6:00 do 15:30 hod.

POZOR ZMENA - Platby za ŠKD po novom!

Oznamy školskej jedálne

DVOJKA VÁM PONÚKA AJ...

 

• zrenovované triedy s učebnou technikou

• novú učebňu s kompenzačnými pomôckami

• realizáciu týchto nových projektov:

- Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
- Po stopách slovenských vynálezcov
- Edukačno-výskumný areál pre žiakov II. ZŠ


• alternatívne formy vyučovania:

- Jolly Phonics
- Sfumato
- projektové vyučovanie
- pedagogiku M.Montessori
- ITV


• záujmové krúžky s pestrým zameraním:

- technické
- výtvarné
- športové
- umelecké
- prírodovedné...


• ŠKD ÚLIK od 6:00 do 17:00 hod.

... viac informácií nájdete na našej stránke ...

Zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka triedy so zameraním na rozšírené vyučovanie spoločenskovedných predmetov (jazyková trieda) v školskom roku 2015/2016

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 1. ročník

Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 5. ročník

Späť na začiatok stránky | Návrat na úvodnú stránku | Pridaj k obľúbeným | Prístupnosť
© 2015 Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/ 678 89 20, webmaster@zsstefanikazh.edu.sk

 

TOP NOVINKY

Povesť o hrade ŠÁŠOV

Rozlúčka so 4. a 9. r.

Exkurzie 2015

Úspešné prírodovedné súťaže

Úspešné spoločenskovedné súťaže

Úspechy v športe (basketliga)

Novinky z 1. stupňa

Novinky z 2. stupňa

Novinky z ÚLIKu

ÚLIK-iáda

Ďalšie udalosti
 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Prázdniny
01.07. - 31.08.2015
 

INFO-OKIENKO

Digitálni Štúrovci
2% z dane
Správy o VVV