Logo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať

Nadácii ZSNP a SLOVALCO

 za poskytnutie finančného daru na podporu projektov

"Bádatelia v parku" (750,-€) a

"Odhaľujeme tajomstvo chémie" (3000,-€).

Veľmi si vážime poskytnutie daru,

ktorý bude slúžiť na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu

chémie a prírodovedy. 

 

Vedenie školy, žiaci a učitelia z Dvojky

 

 

  Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 1. ročník  
     
  Kritéria prijímania žiaka do jazykovej triedy - 5. ročník  

 

Späť na začiatok stránky | Návrat na úvodnú stránku | Pridaj k obľúbeným | Prístupnosť
© 2014 Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/ 678 89 20, webmaster@zsstefanikazh.edu.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP NOVINKY

 

Poznaj svoje možnosti

 

Fotografujeme - 4.D

 

Festival vedy a techniky

 

Aký bol Ľ. Štúr? - 9.A

 

Po stopách kúpeľov - 7.A

 

Jeseň so starkými

 

Deň zvierat - 4. B

 

 

Ďalšie udalosti

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 

NAJ nástenka-hlasovanie

 

do 12.12.2014

 

INFO-OKIENKO

 

Digitálni Štúrovci

 

 

2% z dane

 

Správy o VVV