ZÁKLADNÁ ŠKOLA na Ul. M. R. Štefánika č.17
Žiar nad Hronom

 

 

2. STUPEŇ

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

MDK

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách.

Tento školský rok to pripadlo na 24.10., pondelok, žiaci na Dvojke si tento sviatok pripomenuli aktivitami formou skupinových prác na tému „Spoznávaj stromy nášho mesta“, v spolupráci s pani učiteľkou biológie.

Každej triede bol pridelený jeden strom ako napr.(agát, topoľ, buk, dub, lipa a pod.) a ich úlohou bolo za všetkých vytvoriť projekt z daných stromov. Žiaci pracovali v skupinách na danú tému (kreslili, tvorili, vyhľadávali na internete, či siahali po encyklopédiách). A že sa im to podarilo, môžete sa presvedčiť. Pracovali všetci od najmenších (prvákov) po najväčších.

Žiaci na II. stupni mali za úlohu vybrať si zaujímavú tému z oblasti vedy, športu, umenia, literatúry alebo z akejkoľvek inej oblasti, ktorá ich zaujíma, pripraviť si krátku prezentáciu a predniesť ju pred spolužiakmi. Mnohí si priniesli aj rôzne názorné pomôcky , oblečenie alebo obľúbené knihy. Tak sme sa dozvedeli ako sa vyrába čokoláda, o histórii čaju, rôzne recepty, základy a pravidlá rôznych športov, horolezectva , moderného tanca, ako zapojiť elektrický obvod, o rôznych krajinách . Samozrejme mnohí nám aj porozprávali o svojej obľúbenej knihe. Tak sme sa dozvedeli mnoho nových informácii a hlavne si vyskúšali rolu učiteľa a pokúsili sa nás niečo naučiť.

Kniha má moc premeniť zlú náladu na dobrú a dobrú na ešte lepšiu.

Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu, vzdeláva nás a duševne obohacuje.

A toto všetko sa Vám žiaci Dvojky v Deň knižníc aj podarilo.

Mgr. Alena Zimanová, Mgr. Martina Boboková a Mgr. Táňa Kulichová

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Branné cvičenie II. stupeň

Branné cvičenie prebehlo v piatok, 30. septembra za chladnejšieho, aj keď stále veľmi príjemného jesenného počasia. Každý z ročníkov mal určenú vlastnú trasu pre branný pochod, pričom všetci absolvovali aj stanovištia v parku. Druhostupniari si vyskúšali streľbu zo vzduchovky, oboznámili sa so zásadami správania sa pri nepredvídaných situáciách a prírodných katastrofách, oprášili si svoje poznatky z dopravnej výchovy a zásad správania sa v cestnej premávke, názorne si overili, či by dokázali poskytnúť prvú pomoc. V rámci akcii venovaných Európskemu dňu jazykov absolvovali žiaci niekoľko disciplín. Žiaci riešili pexeso v Azbuke, domino s nemeckou slovnou zásobou, trápili sa so slovnou zásobou týkajúcou sa branného cvičenia a to v niekoľkých jazykoch a tiež kreslili príšerky podľa pokynov v anglickom jazyku.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Škola v prírode

V dňoch 20. – 24. júna sa šiestaci a deviataci zúčastnili školy v prírode v horskom hotely Kráľová. Keďže koniec školského roku už klopal na dvere, mohli sa decká naplno venovať poznávaniu krásnej okolitej prírody a spoločenským a loptovým hrám v priestoroch areálu. Prvotriedne vybavenie hotela zabezpečilo žiakom mnohé možnosti trávenia času či už pod vedením skúsených animátorov alebo s pani učiteľkami; luxusne zariadené izby zasa ponúkli žiakom pokoj pri oddychu po zaujímavých aktivitách. Žiakom bol po celý čas k dispozícii krytý hotelový bazén, vlastný ranč s koníkmi a multifunkčné ihrisko. Domov sme si odniesli veľa krásnych zážitkov a už teraz sa tešíme sa ďalšie.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Najlepší cudzojazyčný komiks

Organizátori Európskeho dňa jazykov 2016 v Bratislave a Košiciach vyhlásili výtvarnú súťaž, v ktorej mohli žiaci vyniknúť svojou výtvarnou zručnosťou, citom pre dialógy v cudzích jazykoch a zmyslom pre humor. Žiaci vytvárali komiksy na dané témy, napr. presťahovanie sa s rodinou do cudzej krajiny alebo ubytovanie študenta z inej krajiny. Najlepšie práce budú v priebehu roka vystavené pre verejnosť v kultúrnych inštitúciách.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Šikanovanie a jeho právne dôsledky

Dňa 18.5.2016 našu Dvojku opäť navštívil p. Kováč z Mestskej polície, ktorý so žiakmi 5. a 9. ročníka besedoval na tému: „Šikanovanie a jeho právne dôsledky“. Nebola a nie je nám táto téma ľahostajná a preto okrem iného, besedy s pánom Kováčom sú pre nás všetkých veľkým prínosom. Ďakujeme mu aj touto cestou, že rád medzi nás zavíta a podelí sa s nami o svoje vedomosti aj k tejto problematike.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Prevenčný deň

27.4.2016 sa uskutočnil na našej škole Prevenčný deň, ktorú organizuje CPPPaP v Žiari nad Hronom.

Jednotlivé besedy boli na témy:

Násilie a šikana 3.D a 4.C
Pozitíva a negatíva práce s PC a internetom – 6.A a 6.B
Poznaj svoj kariérový typ – 8.B a 8.A
Dospievanie – 7.A a 7.B
Postavenie človeka v spoločnosti – 9.A a 9.B

Ďakujeme.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

PRECHOD MERKÚRA POPRED SLNKO

Dňa 9. mája 2016 sme mohli pomocou ďalekohľadu na našej hvezdárni pozorovať tento zaujímavý astronomický úkaz. Škoda, že práve popoludní sa obloha zatiahla búrkovými mrakmi. Pracovníci našej hvezdárne však boli pripravení aj na túto situáciu a preto sa pozorovanie uskutočnilo pomocou projekcie z Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí v Česku.

Prechod Merkúra cez disk Slnka znamená, že vidíme planétu pri jej dolnej konjunkcii zo Zeme premietať sa na kotúč Slnka. Je to pomerne zriedkavý jav. Dochádza k nemu priemerne 13-krát za storočie. Na Slovensku sme podobný úkaz mali možnosť naposledy pozorovať v roku 1970. Hovorí sa, že niektorí dávni astronómovia zomreli bez toho, že by Merkúr mohli niekedy vôbec uvidieť. Prečo to tak je? Planéta Merkúr je maličká planéta obiehajúca v blízkosti Slnka. A preto ju často slnečné svetlo natoľko svojim svetlom presvecuje (podobne ako keď preexponujeme film pri fotografovaní oproti Slnku), že je nepozorovateľná. Už vôbec ju nemáme možnosť uvidieť voľným okom.

Preto sme boli vďační, že sme mohli takúto zriedkavú udalosť pozorovať, a pracovníkom hvezdárne ďakujeme aj za zaujímavú prednášku o Slnku a Merkúre.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

Zaujímavé spojenie anglického jazyka, divadla a návštevy na univerzite

V stredu 20. apríla sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili 17. ročníku Divadelného festivalu v Nitre. Toto krásne podujatie už dlhoročne organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Ako diváci mali žiaci možnosť pozrieť si viac ako 10 divadelných predstavení prevažne v anglickom jazyku. Na potulkách svetom divadla sme prešli z rozprávky do rozprávky navštívili magický hrad, skamarátili sa s kúzelníkom Harry Potterom, spoznali chlapca menom Charlie a jeho továreň na čokoládu a tiež navštívili Malého princa na jeho planétke b612. Čerešničkou na torte bolo pútavé predstavenie vo francúzskom jazyku. Ďakujeme za krásny zážitok.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Hasiči budúcnosti

Vzhľadom na úspešné predchádzajúce ročníky generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a prezident Hasičského a záchranného zboru vyhlásili spoločne 13. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave. Súťaž, do ktorej sa zapojili aj naši šikovní žiaci, sa koná pri príležitosti Dňa hasičov: sv. Floriána – 4. mája. Pozrite si najkrajšie výtvory našej školy!

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

My sa nevieme sťažovať nahlas

Naši talentovaní výtvarníci sa zapojili do XVIII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Mali sa pokúsiť výtvarne odpovedať na rovnicu: 4 živly + človek = ? Téma malým autorom otvára priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Dokážeme citlivo vnímať krásu prírody, energiu a harmonický poriadok? Ako sa k nej správa človek? Berie alebo aj dáva? Pomáha alebo aj ubližuje?

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s inými hvezdárňami vyhlásila už XXXI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Zapojili sa aj žiaci našej školy. Jednotlivé práce budú vystavené v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Vianočné pozdravy a listy do Švédska

Dvaja žiaci z našej školy už niekoľko mesiacov dočasne navštevujú školu v ..... Sú to súrodenci Tomáško a Tamarka Ľuptákovci z 3. A a zo 6. A triedy. V ďalekej severskej krajine sa im darí skvele, hoci začiatky neboli jednoduché, pretože v škole mohli komunikovať len po anglicky. Dnes už tam majú veľa kamarátov. Práve im sa deti z 3. A a zo 6. A rozhodli napísať listy i vianočné pohľadnice. Prostredníctvom Tamarky a Tomáška si chcú nájsť nových priateľov a dozvedieť sa zaujímavosti o ich krajine.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Najkreatívnejšia vianočná guľa

Každým dňom sa pomaličky približujú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Medzi typické symboly týchto sviatkov patrí aj vianočná guľa. CVČ sa preto rozhodlo vyhlásiť súťaž o tú najkreatívnejšiu. Naši žiaci nezaháľali a pár takýchto kreatívnych ozdôb pripravili. Veď sa presvedčte sami!

Príďte sa pozrieť na výstavu jedinečných vianočných gúľ do CVČ v čase od 07.12.2015 do 22.12.2015 od 08:00hod. do 16:00 hod.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Prednáška o CERNe

V polovici septembra 2015 bola p. uč. Bystričanová vybratá Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na veľmi zaujímavú exkurziu do Švajčiarskeho CERNu - Európskeho strediska pre jadrový výskum. O tom, čo tam všetko videla, sme sa mohli dozvedieť z prednášky, ktorá sa uskutočnila 23. novembra. Zaujalo nás, že veľký hadrónový urýchľovač častíc potvrdil existenciu Higgsovho bozónu a ozrejmil ďalšie informácie o vývine vesmíru po Veľkom tresku.

Pani učiteľka poďakovala všetkým zúčastneným za prejavený záujem o najnovšie informácie z fyziky.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Ochranárik na Dvojke

Šikovní žiaci našej Dvojky opäť nelenili a zapojili sa do výtvarnej súťaže „Ochranárik očami detí – 2015.“

Súťaž vyhlásil Okresný úrad Žiar nad Hronom na prelome mesiacov október a november. Cieľom súťaže je zatraktívniť, resp. priblížiť civilnú ochranu s prepojením na integrovaný záchranný systém a zároveň hravou formou zistiť, ako si deti predstavujú svojho „Ochranárika.“

Za prvý stupeň sa do súťaže zapojilo 9 žiakov. V školskom kole zvíťazili títo žiaci:

1. miesto – Tomáš Baláž, 7.A
1. miesto – Barbora Grigláková, 5.A
2. miesto – Marián Sirotný, 7.A
2. miesto – Timea Műllerová, 7.A
3. miesto – Lenka Kaldrovičová, 7.A

Ďakujeme všetkým talentovaným výtvarníkom a víťazom srdečne blahoželáme! Postupujúcim prácam budeme držať palce na okresnom kole.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Európsky týždeň boja proti drogám

Od roku 1998 Európska únia každoročne vyhlasuje "Európsky týždeň boja proti drogám", ktorý pripadá na tretí novembrový týždeň.

Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.

Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a výrazne súvisí so spôsobom života človeka. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká už v detskom a dospievajúcom veku, a práve toto obdobie života je dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

Tento ročník je zameraný na legálnu drogu – Alkohol, ktorý je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Podľa dlhoročného prieskumu vek prvej skúsenosti s alkoholom je už u 10 ročných detí.

Naša dvojka odštartovala tento týždeň rozhlasovou reláciou k Medzinárodnému dňu bez fajčenia.

Žiaci piatych ročníkov sa v utorok zúčastnili besedy s p. Malatincovou na tému Zdravý životný štýl a siedmaci vo štvrtok s pánom Kováčom na tému Alkohol.

V pondelok si spoločne „druhostupniari“ zasúťažili v zábavných športových disciplínach a tu sú výsledky:

1.miesto 5.A a 6.C
2.miesto 5.B a 5.C
3.miesto 6.A

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Ale aj nás všetkých. A preto: Žite zdravo a šťastne!!!

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Separovanie odpadu na Dvojke

November sa u nás, na DVOJKE, niesol v duchu rozlúčky s jeseňou, šarkanmi, lampiónmi a tekvicami. Ale pozornosť sme venovali aj stále aktuálnej separácii odpadu. Všetci poslanci školského parlamentu a členovia ekohliadky sa zúčastnili seminára o triedení odpadu. Bolo to naše prvé stretnutie. Touto cestou chceme poďakovať pani I. Martincovej, pracovníčke MsÚ, odboru životného prostredia, za pomoc pri organizácii tejto zaujímavej a podnetnej akcii. Uvidíme sa znovu na jar...

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Rodina bez cigariet - IV. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizovalo pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník.

Úlohou bolo vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledujúce témy:
 - zdravý životný štýl;
 - ako chcem tráviť voľný čas;
 - negatívny postoj k fajčeniu, resp. iným návykovým látkam.

Z našej školy sa zapojili nasledovní žiaci:
6.A – Viktória Vincencová, Sofia Beliančíková, Lýdia Szatmáriová
7.A – Alžbeta Marcineková, Veronika Viglašská
9.B – Simona Paučová

I keď výtvarné diela ďalej nepostupujú, môžete ich aspoň obdivovať na našej stránke. Kreatívnym autorom za účasť ďakujeme!

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Po stopách vynálezcov

október 2015

V rámci projektu Po stopách slovenských vynálezcov žiaci 8.A a 9.A triedy vyhotovili projekty s informáciami o ich živote a v tomto období začali s prezentáciami v rámci svojich tried. Niektoré projekty už doručili žiakom na prvý stupeň, do tretiackych a štvrtáckych tried, aby aj mladší žiaci mohli načerpať čo najviac vedomostí o prínose týchto vynálezcov pre ľudstvo.

„Objavujeme, zisťujeme a sme hrdí na našich slovenských vynálezcov!“

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Civilná ochrana - prednáška

september 2015

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Európsky deň jazykov

september 2015

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Povesť o hrade Šášov

jún 2015

V rámci projektu DigiŠkola vzniklo pod taktovkou pani učiteľky Adriany Nagyovej toto utešené dielo. Je zrejmé, že z účinkujúcich šiestakov vyrastajú nádejné hviezdy svetového formátu a z realizačného týmu budúci režiséri, kameramani či zvukári. Vďaka tejto aktivite získala škola moderné technické vybavenie. VIDEO

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Máme radi Slovensko - Putovanie Žiarom a okolím

jún 2015

V rámci rovnakého projektu DigiŠkola vzniklo aj toto náučné video, ktoré sa stane súčasťou celoslovenského digitálneho vzdelávacieho obsahu. VIDEO

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

VÝSTAVA LEGO - ELEKTRONIK

 

jún 2015

V rámci krúžkovej činnosti ELEKTRONIK sme navštívili Novú Baňu. V expozícii Pohronského múzea sa v súčasnom období nachádza unikátna výstava Lego stavebníc všetkého druhu. Mali sme možnosť vidieť prvé hračky vyrobené Olem Kirkom Christiansenom a aj tie prvé stavebnicové diely, ktoré boli predchodcami dnešných Lego – kociek. Vo fotogalérii máte možnosť uvidieť malú časť z toho, čo nám pri vstupoch do jednotlivých miestností vyrážalo dych: automobily, raketoplány, policajné stanice, kozmické sondy, významné budovy ako opera v Sydney, parížska Eiffelovka, časť mesta Londýn, Sochu slobody, veľké továrne... a dokonca jednu celú výstavnú časť venovanú Star Wars-u.   Pri tom pozeraní nás zachvátilo staviteľské nadšenie a pustili sme sa do skladania z voľne pripravených kociek pre návštevníkov. Aj vďaka výstave máme už teraz počiatočné nápady na súťaž Mladý technik na budúci školský rok. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

O ZVIERATKÁCH PO RUSKY - 7.A

 

máj 2015

Na hodinách ruštiny sme sa učili o prírode a o zvieratách. Všetci sme si pripravili projekt o svojom domácom miláčikovi, tí, ktorí žiadneho nemajú, nám porozprávali o zvieratku, ktoré by doma chceli mať. A tak sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí z ríše zvierat a upevnili sme si slovnú zásobu. Naša spolužiačka Sofia nám dokonca svojho miláčika Lea priniesla aj na hodinu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÉMIA V PRAXI - 7. ročník -

 

apríl 2015

Naši siedmaci - 7.A a 7. B opäť zažili naozaj praktickú hodinu chémie. To, čo sa teoreticky naučili na hodinách, vhodne doplnili príslušníci Hasičského zboru v Žiari nad Hronom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- STRETNUTIE SO SPISOVATEĽKOU - 8.A+9.AB

 

marec 2015

Nie každý deň máme príležitosť stretnúť zaujímavého človeka. Ale nám sa to podarilo vďaka besede s mladou spisovateľkou Jankou Plauchovou, pre žiakov 9.A,9.B a 8.A. Jej žánrom je sci - fi literatúra. Pochopiteľne, keďže jej témy v knihách odrážajú jej prácu a záľubu v prírodných vedách a vo všetkom, čo sa týka vesmíru. Porozprávala nám o sebe, o svojich pisateľských zážitkoch i o neľahkej práci spisovateľky. Dozvedeli sme sa o jej 2 románoch - Nula Kelvinov a Večnosť omylov nielen z jej rozprávania,  ale aj z čítania úryvkov z jej kníh.  Miluje knihy a písanie a možno sa stalo inšpiráciou aj pre našich začínajúcich spisovateľov. Dúfame, že sa jej bude ešte viac dariť a úspešne bude pokračovať  v spisovateľskej  dráhe.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIATACI V KNIŽNICI - 5.A -

 

marec 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- OXFORD BOOKSHOP - 7.A+8.A+9.A

 

marec 2015

Ani moderní doba internetových prekladačov nedokáže vytlačiť prednosti kvalitného papierového slovníku. Potvrdením tejto pravdy bola aj vyučovacia hodina so slovníkmi Oxford, ktorá bola vedená praktickou formou, aby si žiaci osvojili zručnosti pri práci so slovníkom, poznali rozdiel medzi prekladovým a výkladovým slovníkom. Záver hodiny vyplnila interaktívna hra, zameraná na slovnú zásobu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC V ŠKOLE - TRIEDA ZABÁVA TRIEDU - 5.A + 7.A -

 

marec 2015

Vo štvrtok mali piataci a siedmaci žúrku. Trieda 7. A si pripravila pre triedu 5. A popoludnie plné zábavy. Najskôr sa lámali ľady, potom sa plnili rozmary siedmakov, hľadali sa chýbajúce slová v anglickom texte a celá zábava sa skončila diskotékou. Potom všetci unavení zaľahli do spacákov a pri relaxačnej hudbe pomaly odchádzali do ríše snov. Siedmaci, ďakujeme, páčilo sa nám! Vaši piataci

----------------------------------------------------------------------------------------------------

WILD ANIMALS - 5.A -

 

január 2015

"Zvieratá vo voľnej prírode" bol názov témy pre prezentácie, ktoré vytvorili piataci na hodine angličtiny. V ľubovoľných formátoch porozprávali ostatným spolužiakom o živote týchto zvierat - kde a v akých formáciách  žijú, čo jedia, ako si zaobstarávajú potravu a veľa iných zaujímavostí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FOTOGALÉRIA

 

16.12.2014

 

DNI CHÉMIE OKOLO NÁS - 7. A + 7. B + 8. A -

 

16. - 17. december 2014

 

FOTOGALÉRIA

 

17.12.2014

 

ATV videoreportáž: Chémia baví Dvojku

 

Dva predvianočné dni sa na Dvojke niesli v znamení chémie. Konali sa tu totiž „Dni chémie okolo nás“ - súťažná prehliadka projektových prác žiakov 7. ročníka a triedy 8.A. Táto prehliadka bola výstupom a vyvrcholením niekoľkomesačnej práce tímov v rámci projektu „Odhaľujeme tajomstvá chémie“, ktorý bol finančne podporený Nadáciou ZSNP a Slovalco sumou 3000€. Za túto dotáciu bola jednak vybavená učebňa chémie (a chemické laboratórium súčasne) e-Beam tabuľou, počítačom a dataprojektorom, ale tiež boli zakúpené moderné meracie prístroje – digitálny pH meter, či digitálny teplomer, a takisto chemické sklo, destilačná aparatúra a iné pomôcky. Tieto pomôcky boli využívané pri samotnej realizácii projektu – meraniach, chemických experimentoch a ich dokumentácii a samozrejme sa budú používať na hodinách chémie, či na krúžku „Farebný svet chémie“.

Cieľom projektu bolo naučiť našich žiakov vnímať a chápať súvislosti fyzikálno-chemických dejov v ich každodennom živote a zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety formou projektového vyučovania v nasledovných oblastiach: Časticové zloženie látok, Štruktúra látok a ich vlastnosti, Skupenské stavy látok, Separačné metódy, Kovy - ich vlastnosti a výroba.  V rámci projektu  žiaci absolvovali celý vedecký proces od prvotnej myšlienky, cez naštudovanie problematiky z dostupnej literatúry a internetových zdrojov, zostavenie potrebnej aparatúry, prípravu a realizáciu experimentov, spracovanie a vyhodnotenie ich výsledkov, až po prezentovanie a zverejnenie záverov svojej práce.

V utorok 16. decembra predstavili porote, spolužiakom a rodičom svoje práce žiacke tímy zo 7 .A a 7. B triedy, v stredu 17. decembra tímy z 8. A triedy. Myslím, že všetkých presvedčili o tom, že všetky ciele projektu boli do bodky splnené: nadobudli cenné skúsenosti a zručnosti, či už z chémie, práce s počítačom, či tímovej práce. Získali veľa nových vedomostí a poznatkov, skvele dokázali spracovať potrebné informácie a na záver si preverili svoje prezentačné a komunikačné zručnosti. Odborná porota v zložení p. učiteľka Mgr. Anna Uhrínová – predseda poroty, Mgr. Simona Kyselová a Mgr. Monika Balážová pozorne sledovala a posúdila projektové práce podľa vopred stanovených kritérií – kvalita spracovania e-prezentácie, zvládnutie spracovanej témy, kreativita a osobný vklad, úroveň vystúpenia a celkový dojem. Konštatovala, že všetky práce boli na vysokej úrovni a že žiaci odviedli naozaj poriadny kus roboty.

Kategória siedmakov:

Kategória ôsmakov:

 

1.miesto

„Štruktúra vody vo všetkých jej skupenstvách“

Timotej Kopča, Matej Piatrik,

Boris Mesiarik, Branislav Vlha

 

1.miesto

„Alkalické kovy“

Barbora Kravárová, Vanesa Vincencová

 

2.miesto

„Pozorovanie a pokus - metódy používané v chémii“

Beata  Filandová, Matúš Tomášik

 

2.miesto

„Elektrolýza roztoku chloridu sodného“

Viktória Blahová, Lenka Bajtošová

 

3. miesto

„Štruktúra a vlastnosti chloridu sodného“

Martina Dubeňová, Hana Husenicová,

Veronika, Mlčeková, Patrícia Piatriková

 

3. miesto

„pH roztokov“

Silvia Búgelová, Kristína Dvorská,

Anabela Pellerová, Ema Vozárová

 

Na záver chcem poďakovať Nadácii ZSNP a Slovalco za finančnú podporu, všetkým zúčastneným žiakom za kvalitne odvedenú prácu a zodpovedný prístup, vedeniu školy za podporu a organizačnú pomoc, kolegyniam Mgr. Miroslave Horanovej za odbornú garanciu v oblasti informatiky, Mgr. Monike Balážovej za vedenie žiakov 7.B a Mgr. Simone Kyselovej za krásne certifikáty a diplomy.    

                                                                           Mgr. Miroslava Peštuková, vedúca projektu

 

 

Video

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VEDECKÁ NOC V ŠKOLE - 7.A -

 

december 2014

V nezvyčajnom čase – v noci - sa konala vedecká konferencia na tému „Hliník – jeho vlastnosti, výroba a využitie.“ So svojimi príspevkami na nej vstúpili aj pozvaní hostia – vedecké kapacity zo zahraničných univerzít Doc. Viktor Mihálka, Prof. Samuel Kúštik, Doc. Marek Hlaváč, RNDr. Diana Vašová a Doc. Natália Krajčírová (všetci absolventi 9. A triedy) . Po ich prezentáciách sme my – siedmaci riešili komplikované a neprebádané úlohy z tejto oblasti. Večer sme sa zrelaxovali na Pyžamovej párty s hrami ako „Molekuly“, „Elektrolýza“ a pod. a neskôr výdatným spánkom v našom luxusnom hoteli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠIESTACI V KNIŽNICI - 6. AB -

 

november 2014

Naši žiaci zo 6. A a 6. B si v posledný novembrový týždeň vypočuli smutný príbeh - baladu Zuzanka Hraškovie od P. O. Hviezdoslava v našej mestskej knižnici. Ich srdiečka posmutneli, keď sa dozvedeli, aký  ťažký osud malo  malé dievčatko. Sami pridali svoje názory na krutú dobu, porovnali život detí v minulosti a dnes. Všetci sme vyjadrili nádej, že dnes už také niečo by nebolo možné. Aj takéto príbehy treba poznať

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A YEAR IN MY LIFE - 5.A -

 

november 2014

"Rok v mojom živote" bol názov témy pre prezentácie, ktoré vytvorili piataci na hodine angličtiny. V ľubovoľných formátoch poskladali rok podľa ročných období - jar, leto, jeseň a zima, a prezradili, čo robia v jednotlivých mesiacoch.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIACKA VEDECKÁ KONFERENCIA - 9. A -

 

26. november 2014

Naši štyria deviataci reprezentovali Dvojku na už druhom ročníku Žiackej vedeckej konferencie Základnej školy vo Vyhniach. A to bravúrne! S príspevkom „Hliník, jeho vlastnosti a požitie“ vystúpili Vika Mizeráková a Viktor Mihálka a s príspevkom „História a súčasnosť výroby hliníka v Žiari nad Hronom“ Samuel Kúštik a Marek Hlaváč. Obe prezentácie boli obsahovo aj odborne na vysokej úrovni, rečníci dokonale ovládali problematiku a svoju prácu odprezentovali bez zaváhania. Ukázali tým nielen svoje vedomosti z chémie, schopnosti vyhľadávať a spracovávať odborné informácie, či svoje počítačové zručnosti, ale aj to, že sa nestratia ani za hranicami našej školy. Veríme, že to pre nich nebola len zaujímavá a príjemná skúsenosť, ale že využili príležitosť naučiť sa niečo nové,  porovnať sa so svojimi rovesníkmi, či nadviazať nové kontakty. Vedenie školy a ich vyučujúca chémie si ich odvahu a odvedenú prácu veľmi cenia a za vzornú reprezentáciu Dvojky  všetkým štyrom ďakujú.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TVORIVÉ DIELNE - MUFFINY - 9. C -

 

07. november 2014

Naše deviatačky navštívili výstavu "Najkrajšia torta" v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. V rámci tvorivých dielní spojených s výstavou sa učili zdobiť muffiny a vytvárať zvieratká z potravinárskej hmoty. Už teraz sa tešia na ďalšie tvorivé dielne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMPARO - 8. AB + 9. AB -

 

06. november 2014

Už tradične sa naši deviataci a aj ôsmaci zapájajú do Kompara, aby si overili svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KEĎ ŠIESTACI A SIEDMACI UČIA SLOVENČINU - 6. AB + 7. A -

 

október 2014

Sú Danka a Janka rovnaké? Tak o tom sme si my, šiestaci zo 6. A a 6. B, pripravili projektové čítanie pre druhákov. Rozdelili sme sa do štyroch tímov a prezentovali sme to, čo sme si poriadne nacvičili a pripravili na hodinách slovenského jazyka. Po úvodných slovách o pani spisovateľke Márii Ďuríčkovej sme prečítali druháčikom dva príbehy o Danke a Janke (samozrejme čítali sme ako v divadle každý svoju rolu). To, že nás druháci so záujmom počúvali, sme sa presvedčili, keď pracovali na úlohách v pracovných listoch. Tieto naše dve hodiny v úlohe učiteľov sa nám veľmi páčili. Podľa usmievavých tváričiek a hlavne po tom, čo nám druháci napísali, veríme, že aj oni sa niečo naučili a výborne strávili s nami čas. Tešíme sa na pokračovanie nášho učenia u druhákov. A toto o nás napísali: „Prišli k nám šiestaci. Páčilo sa mi, keď sme čiarou spájali hodiny. Teším sa, keď k nám prídu znova.“ „Zábavné bolo, keď nám čítali rozprávku o človiečikovi z budíka. Boli dobrí. Čítali pekne.“

Aj my, siedmaci zo 7. A, sme sa pridali k projektu Medzinárodný deň školských knižníc vyhláseného na 27.októbra 2014. Po týždni príprav na hodinách slovenského jazyka naše tri tímy zakotvili u tretiakov s knihou Smelý Zajko od J.C. Hronského. Najprv si tretiaci pozreli zaujímavú, farebnú prezentáciu o živote autora a jeho tvorbe. Nasledovalo naše čítanie príbehu, kde každý mal svoju postavu v príbehu. Každý tím si prichystal pracovné listy - kopec zaujímavých úloh, tajničky, doplňovačky, dokonca i cukríky. Dúfame, že tretiaci boli tak nadšení, ako sme boli my. Na záver dvojhodinovky sme sa s nimi zahrali rôzne hry. Určite sa k nim ešte vrátime, aby sme si spoločne zopakovali takéto učenie. Tretiaci nám napísali: „Páčilo sa mi, ako boli u nás učiť siedmaci. Boli výborní. Teším sa, keď prídu znova.“ „Páčila sa mi hodina, lebo to bolo zaujímavé. Keď sme lúštili tajničku a robili pracovný list.“

Na záver postreh pani učiteľky Mgr. Aleny Zimanovej: „Bola to pre nás nová skúsenosť, ani som nečakala, že tí moji šiestaci a siedmaci budú takí nadšení, že im to tak výborne pôjde, bez akéhokoľvek zaváhania učili ako praví učitelia. Ten rušný týždeň plný príprav stál za to. A keď si siedmak Marek nechal lístok na pamiatku od tretiaka, ktorý ho nakreslil, som si uvedomila, že dôležitejšie ako čítanie sú nové priateľstvá. Som na nich veľmi hrdá, určite si to zopakujeme.“

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HALLOWEEN - 6. C -

 

29. október 2014

Celý týždeň sme boli inšpirovaní halloweenskou atmosférou na našej škole. Začalo to prípravou šarkana na Šarkaniádu, potom vyrezávaním tekvíc, až to vyvrcholilo úžasným lampiónovým sprievodom. No kto by sa chcel len tak na ďalší deň učiť? A tak sme si pripravili ešte vlastný Halloween v našej triede deň pred jesennými prázdninami. Pozývame Vás do fotogalérie!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

FASHION DAY - 8. B - anglický projekt

 

október 2014

A už toho bolo dosť! Žiadna gramatika – minulý jednoduchý či priebehový čas, slovíčka ... Na jeden deň sme si my, ôsmaci, urobili kreatívnu hodinu našej obľúbenej angličtiny. Počas tejto hodiny sme sa stali módnymi návrhármi, modelmi, modelkami, moderátormi či fotografmi. Vytvorili sme spolu s našou pani učiteľkou Lenkou Libovou projekt „Fashion Day“. Dievčatá si dali záležať a vyparádili sa podľa najnovšej módy, upravili vlasy a perfektne nalíčené sa vydali na mólo. Chlapci boli takisto šikovní a vybrali svoje najlepšie outfity. Samozrejme, čo by to bolo za prehliadku bez poriadneho moderátora, ktorým bol Erik Waldhauser.  Tak isto nesmeli chýbať ani fotografi, ktorými boli Simonka Paučová s Evkou Beňovou. O hudbu sa nám starala Emka Martečíková. Prehliadka nám dopadla vynikajúco, priam famózne! Precvičili sme si angličtinu, zabavili sme sa a ukázali sme, že angličtina nie je len v učebniciach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AKÝ BOL ĽUDOVÍT ŠTÚR? - 9.A -

 

20. október 2014

Naši deviataci navštívili mestskú knižnicu, aby sa dozvedeli, aký v skutočnosti bol Ľudovít Štúr, čo všetko dokázal, ako ho vnímali v minulosti  a ako ho vnímajú dnešní  mladí ľudia. Zaujalo nás hlavne rozprávanie o Štúrových študentských rokoch, o jeho nešťastných láskach a o jeho smutnom konci. Žiaci 9. A živo diskutovali o jeho živote, ukázali nielen svoje vedomosti, ale aj  svoj záujem o túto významnú osobnosť. Veľmi pekne ďakujem mojim deviatakom a hlavne p. Kaššovej za výborne spracovanú hodinku v knižnici.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

STRÁŽ PREZIDENTA SR - občianska náuka

 

16. október 2014

Niektorým žiakov 2. stupňa našej Dvojky (konkrétne 6.A, 7. A., 8. A ) sa naskytla výnimočná príležitosť. Mali možnosť vidieť a osobne sa stretnúť s niektorými členmi čestnej stráže prezidenta SR. Bolo to počas ich návštevy v ZŠ Vyhne, ktorú zabezpečil starosta obce. Pre žiakov našej školy účasť na tomto podujatí sprostredkovala pani učiteľka Mgr. Miroslava Peštuková, ktorá v uvedenej obci býva. Touto cestou jej veľmi pekne ďakujeme za krásny a nezabudnuteľný zážitok.

Čestná stráž prezidenta SR je útvar Ozbrojených síl SR. Jeho dominantnou úlohou je reprezentácia prezidenta SR, ozbrojených síl a SR. Útvar poskytuje vojenské pocty pri návštevách prezidenta a v čase vojnového alebo núdzového stavu zabezpečuje ochranu prezidenta a jeho sídla. Žiaci získali poznatky o histórii čestnej stráže, o výkone – kedy nastupuje ráno stráž, v akých časových intervaloch sa striedajú, kedy stráž končí v závislosti od ročného obdobia, kto môže byť prijatý do útvaru, aké podmienky musí spĺňať. Žiaci sa mohli presvedčiť, že príslušníkmi čestnej stráže sú vysokí sympatickí mladí muži. Vysoký záujem u žiakov vzbudili informácie o uniforme a výzbroji čestnej stráže. Veľmi podrobný a detailný popis uniformy, jej farebnosť, prvky slovenskej ľudovej tvorby. V druhej časti návštevy čestnej stráže nasledovali ukážky pochodov, bojového cvičenia. Na úplný záver sa žiaci mohli pozrieť výzbroj čestných jednotiek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

JESENNÝ SALÓN - 9.C -

 

13. október 2014

Naši deviataci zabehli do Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom, aby si pozreli výstavu umeleckej tvorby autorov z nášho regiónu. V rámci tejto výstavy absolvovali aj tvorivé dielne, na ktorých sa naučili vyrábať kvety z listov a vytvárať z nich jesenné kytice. Takto netradične a príjemne prežili hodinu výchovy umením.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLNEČNÁ SÚSTAVA - 5. A - geografický projekt

 

október 2014

Počas hodiny geografie sa žiaci 5. A zmenili na výtvarníkov, modelárov a výskumníkov. Ich úlohou bolo vytvoriť čo najpresnejší model, resp. obrázok planéty, a získať o nej čo najzaujímavejšie informácie. To, že sú veľmi kreatívni, dokázali hneď na prvej hodine, keď všetky skupiny prišli pripravené a doniesli množstvo materiálu. Na záver ich čakala prezentácia a ohodnotenie práce, ktorú zvládli perfektne a už sa všetci tešia na ďalšie podobné projekty.

Spomedzi všetkých prác najviac zabodovala skupina "Neptún", kde pod vedením kapitánky Viki Vincencovej pracovali Mirko Bielik a Stephi Hrúzová (viď foto hore). Zostavili jedinečný model planéty s jej mesiacmi a počas svojej prezentácie mali pre spolužiakov pripravené aj malé darčeky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žiar nad Hronom

vo fotografiách

 

BESEDA so ZUZKOU ŠULAJOVOU - 8.A, 9.ABC -

 

7. október 2014

Naše dievčatá z 8. A a všetky deviatačky boli pobesedovať so spisovateľkou Zuzkou Šulajovou. Je to mladá, 28-ročná žena, ktorá už zažila úspech na spisovateľskom nebi so svojimi štyrmi vydaniami "Džínskového denníka". Zároveň patrí k tým úspešným slovenským spisovateľkám, ktoré sa dostali do učebných osnov Literatúry pre 9. ročník ZŠ. Páčilo sa nám, ako uvoľnene a prirodzene rozprávala o svojej tvorbe a plánoch do budúcnosti. Tešíme sa, čo nové vydá, veď píše hlavne o mladých ľuďoch, ich problémoch a láskach... Ďakujeme za príjemné chvíle...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOVENČINA V PRAXI - 6. A -

 

jún 2014

Hodiny slohu nemusia byť vôbec nudné a zvládnuť "OPIS" vôbec ťažké. Presvedčili sa o tom šiestaci, ktorí si v rámci projektu "Módna prehliadka" vyskúšali opis v praxi. Všetko odštartovali prípravami, rozhovormi o zaujímavom oblečení a vhodných doplnkoch. Niektorí sa odvážili obliecť sa bláznivejšie, iní decentne predvádzali rôzne modely, ktoré dopĺňala dynamická hudba a komentáre moderátorov. Posúďte sami, aký vkus majú naši úžasní šiestaci. Možno práve priniesli budúce trendy v móde a inšpirovali popredných módnych návrhárov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OPEKAČKA PRI LUTILSKOM POTOKU - 7. C

 

20. jún 2014

V piatok sa naša trieda rozhodla stráviť trochu netradične a to opekaním pri Lutilskom potoku. Išli s nami aj niektoré maminky a pani učiteľka nám dovolila zobrať so sebou aj našich psíkov. Keď sme dorazili k potoku, všetci sa zapojili do zakladania ohňa a hneď sme si aj opiekli špekačky a klobásky. Potom sme si zašportovali, zahrali sme si futbal, niektorí si zabehali a iní si zase zahrali na gitare. Už teraz sa tešíme na ďalší deň strávený v prírode...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÉMIA V PRAXI - 6. ročník -

 

23. máj 2014

Žiaci tried 6.A a 6.B navštívili čistiareň odpadových vôd pre mesto Žiar nad Hronom. V praxi si overili poznatky, ktoré načerpali pri riešení úloh o odpadových vodách, prezreli si zariadenia na mechanické, aj biologické čistenie vody, zahusťovanie a lisovanie kalu, či riadiaci panel celej prevádzky.

Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavý , zrozumiteľný a dokonca vtipný výklad pracovníkom, ktorí nás sprevádzali.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ - projekt Moja família - 8.A, 8.B, 9.A -

 

december 2013 - máj 2014

Pod odborným vedením pána Radovana Černáka z CVČ v Žiari nad Hronom absolvovali naši žiaci prezentácie k súťažnému projektu z oblasti finančnej gramotnosti Moja família. Súčasťou projektu je aj celoslovenská súťažná hra, na ktorú sa žiaci pripravovali najprv nanečisto prostredníctvom skúšobnej verzie. A potom sa už pustili do hry naostro, kde počas piatich kôl zabezpečovali chod štvorčlennej rodiny s ohľadom na ich zdravie, šťastie, prácu, výživu a to všetko aj s vyrovnaným finančným rozpočtom. Hry sa zúčastnilo 225 tried z celého Slovenska a naše triedy sa medzi nimi určíte nestratili:

8. A - 19. miesto

9. A - 119. miesto

8. B - 139. miesto

 

Výsledková listina

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OUR SCHOOL - eTwinning - 9. B + Mgr. Juraj Romer -

 

február - apríl 2014

Je pondelok a na Dvojke práve začína na prvý pohľad všedný  deň. Žiaci 9. B (skupina pána učiteľa Mgr. Juraja Romera) márne dúfajú v tradičnú hodinu anglického jazyka, ktorú si tak obľúbili. Dnes sa však nebude pracovať s eBeam tabuľou, nebudeme riešiť ďalšiu zo záhad Sherlocka Holmesa a vydýchnuť necháme aj americký slang. Dnešný deň je pre 9. B špeciálny. Naša škola sa spolu s partnerskými školami z Dánska a Nemecka chystá v rámci celoeurópskeho projektu eTwinning sprostredkovať svojim žiakom kontakt s rovesníkmi  zo vzdialených kútov Európy, možnosť  navzájom sa spoznať,  dozvedieť sa niečo zaujímavé o spôsobe vzdelávania sa v týchto krajinách a najmä využiť svoje znalosti a zručnosti týkajúce sa anglického jazyka v bežnej komunikácii. Nesmieme zabudnúť ani na takmer štyristo ročnú múdrosť učiteľa učiteľov,  a to že „škola hrou“ podnecuje mysliteľov.

Spolu so žiakmi z dánskej Langeskov Skole z mesta Langeskov a s rovesníkmi z nemeckého  Wilhelm-Busch Gymnasium z mesta Stadthagen sme sa v rámci pilotného projektu dohodli na projekte pozostávajúcom z dvoch kôl. Prvé je zamerané na vzájomné spoznanie sa žiakov. V tom druhom zasa majú za úlohu prezentovať svoju školu.

...o takmer dva mesiace neskôr....

Práca skončila. Úspešne. Počas realizácie projektu sme sa zdokonalili v prezentovaní samých seba, v príprave Power-Point prezentácii a neformálnych listov,  krvopotne, avšak s radosťou pripravili krátky film o živote na Dvojke a v neposlednom rade  samozrejme prežili množstvo zábavy. Táto spolupráca nám otvorila dvere do sveta eTwinningu, a už teraz sa tešíme na realizáciu ďalšieho výnimočného projektu.

Tu si môžete pozrieť video, ktoré sme vytvorili. Snáď sa vám bude páčiť aspoň tak ako nám a našim priateľom v Dánsku a Nemecku.

https://www.youtube.com/watch?v=MTcqwQywAsk&feature=youtu.be

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOVANIE S PETROM HIRSCHOM II. - 5.A, 6.A, 7.A -

 

máj 2014

Pokračovanie úspešného rozprávania cestovateľa - pútnika Petra Hirscha, ktorý sa rozhodol opustiť rodný Dvůr Králové v ČR a vydať sa peši do Santiaga de Compostela, odtiaľ po pobreží až do Ríma a nakoniec pokračovať cez Turecko až do Jeruzaléma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

WHO IS WHO - eTwinning - 7. A -

 

január - apríl 2014

O tom, že sa na Dvojke angličtinu učíme tvorivo a prakticky svedčí aj projekt s názvom WHO IS WHO, do ktorého sa zapojili žiaci 7. A triedy pod vedením čerstvo eTwinning certifikovanej pani učiteľky Mgr. Lenky Libovej. Prostredníctvom eTwinningu nadviazali spoluprácu so ZŠ Ostrava – Hrabůvka (Česká republika) a Střední zdravotní školou Znojmo (Česká republika). Žiaci si prostredníctvom internetu vymieňali dotazníky s otázkami na spoznávanie, odpovedali na otázky, priraďovali mená žiakov k fotografiám na základe rôznych indícií a hľadali odpovede na otázky na internete. Žiaci nielen spoznali nových kamarátov, precvičili svoje zručnosti z informatiky, ale hlavne komunikovali v anglickom jazyku. Už teraz sa tešia na ďalší projekt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÉMIA V PRAXI - 7. ročník -

 

apríl 2014

Naši siedmaci - 7.A, 7. B aj 7. C opäť zažili naozaj praktickú hodinu chémie. To, čo sa teoreticky naučili na hodinách, vhodne doplnili príslušníci Hasičského zboru v Žiari nad Hronom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOVANIE S MARTINOU - 5. - 8. ročník -

 

apríl 2014

Reportér Matúš Šály, 7. A: V stredu sme boli na besede so slečnou Martinou, ktorá precestovala takmer celý svet. Je z Českej republiky, konkrétne sa narodila na Morave. Vie rozprávať po anglicky, španielsky, rusky a trocha po francúzsky. V každom štáte, v ktorom bola, zistila, ako tam žijú ľudia, aké sú tam rastliny a vrchy. A prezrela si takmer všetky pamiatky. Nemala žiadnych sponzorov a tak v tom štáte, kde bola, si musela zarobiť na ďalšiu cestu a živobytie. Väčšinou cestovala so svojím kamarátom. Najviac ma zaujalo rozprávanie o Stonehenge v Anglicku, pretože ešte nikto presne nevie, kto to postavil, ako to postavil a na čo to slúžilo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KOCKATÉ HLAVY - 8. a 9. ročník -

 

február - marec 2014

Z odborných učební informatiky na Dvojke sa v poslednom čase hustejšie "dymilo". Nečudo, keďže žiaci 8. a 9. ročníka sa intenzívne pripravovali na 1. kolo súťaže Kockaté hlavy, ktorá je určená všetkým nadšencom IT, logiky a kreativity. Partnermi projektu sú spoločnosť NESS, IT Asociácia Slovenska, Open Society Foundation a Speekle, ambasádorom projektu sa stal známy slovenský raper Michal "EGO" Straka. Koordinátorkou tohto projektu na našej škole je Mgr. Miroslava Horanová, ktorá sa 13. februára 2014 zúčastnila tlačovej konferencie v Banskej Bystrici ako jediná zástupkyňa škôl Banskobystrického VÚC, kde nielen v diskusnom príspevku, ale aj v odpovediach na zvedavé otázky redaktorov médií prezentovala priebeh realizácie projektu na našej škole. Oficiálne 1. kolo súťaže odštartovalo na našej škole za prítomnosti televíznych kamier v utorok 25. februára 2014. Súťažiacich z 8.A, 8.B a 9.A čakali naozaj náročné úlohy, ale i tak veríme, že naši "Kockáči" budú úspešní.

Výsledky testu - zaujímavosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TVORIVÉ DIELNE - 8. C a 9.B -

 

február 2014

Naši ôsmaci a deviataci si vyskúšali svoju zručnosť pri výrobe šperkov. Hodinu výtvarné výchovy prežili v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, kde prebiehali ďalšie tvorivé dielne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt

PO STOPÁCH VODY

šk. rok 2013-2014

Všetci naši šiestaci sa vydali na dobrodružnú cestu, ktorú pripravila Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Spoločne budú získavať nové informácie, študovať a bádať, kresliť, fotografovať, písať a hádať. Na konci cesty ich čaká radosť z odmeňovania. Cieľom projektu je viesť žiakov k citlivému prístupu k životnému prostrediu, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov, k čomu majú prispieť nové poznatky získané hravou a súťaživou formou.

VODA V NAŠOM KAŽDODENNOM ŽIVOTE - workshop - 6. A a 6. B -

 

26. február 2014

 Jednou z úloh projektu bolo aj absolvovanie workshopu na tému "Voda v našom každodennom živote", ktorým ich vo februári 2014 sprevádzala lektorka Mirka. Spolu s ňou objavili zaujímavé a úplne prekvapujúce súvislosti medzi spotrebou vody a konzumným spôsobom života. Na príklade výroby obyčajných džínsov demonštrovala, aké obrovské množstvo vody sa vo svete spotrebuje a znečistí, kým sa dostanú od bavlníkových plantáží niekde v Ázii, cez textilné továrne v Afrike, až na pulty našich obchodov a k spotrebiteľom do skrine. Neuveriteľné! A to boli len obyčajné nohavice, pričom podobne je to pri produkcii všetkého, čo dennodenne používame. Na záver sa všetci spoločne zamýšľali nad možnosťami, ako môže každý prispieť k zníženiu spotreby pitnej vody, nakoľko u nás na Slovensku máme nevšedný luxus - ešte aj toalety splachujeme vodou pitnou. Každý z prítomných si dal záväzok šetriť vodou pri bežných každodenných úkonoch - umývaní zubov, sprchovaní, či umývaní riadov. A určite to odporučia aj svojim rodičom, súrodencom a kamarátom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOVANIE S PETROM HIRSCHOM I. - 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 8.B a 8.C -

 

február 2014

Tento krát nás cesty zaviedli do európskych krajín, Turecka a Izraele. Sprevádzal nás na nich cestovateľ - pútnik Petr Hirsch, ktorý sa rozhodol opustiť rodný Dvůr Králové v ČR a vydať sa peši do Santiaga de Compostela, odtiaľ po pobreží až do Ríma a nakoniec pokračovať cez Turecko až do Jeruzaléma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- VALENTÍN -

- pre 6. A zo srdca venovala 8. A -

 

február 2014

Naozaj príjemne prekvapila trieda 8. A mladších kamarátov zo 6. A, keď si v predvečer sviatku Sv. Valentína pripravila zábavné popoludnie plné zaujímavých súťažných disciplín a vlastnoručne vyrobených a upečených dobrôt v tvare srdiečka. Zmiešané družstva v retro odevoch bojovali s plným nasadením a pohodovú atmosféru dotváral aj DJ s retro aj súčasnou hudobnou tvorbou.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- VIANOCE v 6. A -

 

december 2013

Trieda 6. A opäť nesklamala a na posledný deň si pripravila naozajstnú chuťovku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ČAS VIANOČNÝ, ČAS SVIATOČNÝ - 7. C, 5. B, 6. B -

 

december 2013

V rámci výtvarnej výchovy sa trieda 7. C vybrala do MsKC v Žiari na Hronom na výstavu Čas vianočný, čas sviatočný, kde obdivovali vianočné ozdoby z druhej polovice 20. storočia a štedro prestretý slávnostný stôl a dozvedeli sa o vianočných zvykoch a tradíciách. Navštívili aj výstavu kubánskeho umelca Leonarda Lachera, ktorý žije v našom meste. Jeho obrazy a sochy všetkých veľmi zaujali. Na záver  sa zastavili aj v pamätnej izbe Štefana Moysesa, kde sa dozvedeli zaujímavosti z jeho života. Piataci a šiestaci si podobným spôsobom spríjemnili posledný deň pred vianočnými prázdninami, pričom nezabudli ani na Galériu J. Považana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VIANOČNÁ SLOVENČINA - úvod do projektu - 5. A, 6.A, 8. A -

 

december 2013

Aj takéto netradične vianočné môže byť vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Piataci putovali v labyrinte slovných druhov, vymýšľali vianočné príbehy na tému Vianoc, riešili rôzne tvorivé úlohy, doplňovačky, tajničky v duchu Vianoc. Zaspomínali si na rozprávky a príbehy o Vianociach, pripomenuli si svoje vianočné zvyky v kruhu rodiny. Krásnu predvianočnú atmosféru Vianoc sme si pričarili v 5.A zahraním divadla "Poďte sa pokloniť" o narodení a privítaní Ježiška, pridali sa aj ostatní žiaci svojimi vianočnými vinšami a želaniami. Žiaci z 8.A si v našej školskej knižnici preverili svoje vedomosti a schopnosti v pripravených testoch s vianočnými textami vytvorených podľa Testovania 9. V 6. A si mladí herci a herečky zahrali divadlo v kostýmoch s rekvizitami. Nezabudnuteľné výkony predviedli ako skúsení herci v 3 divadelných hrách "O troch grošoch", "O hlúpej žene" a "Vianočné tajomstvá", aby sme si pripomenuli skutočné hodnoty Vianoc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MIKULÁŠSKA NOC V ŠKOLE - 6. A -

 

december 2013

Vo štvrtok 5.decembra my, žiaci triedy  6.A rozhodli, že prenocujeme v škole a zistíme, ako to s tým Mikulášom a rozdávaním sladkostí vlastne je. Dlhé roky nás doma nútia poslúchať, do zodratia čistiť čižmy, či topánky, na besiedkach vyspevovať pesničky alebo  recitovať básničky. Bolo by dobré mať jasno v tom, či balíčky plné sladkostí nenapchajú do čižiem mama s tatom aj bez nejakých našich zásluh. Riskovali sme, že nedostaneme vôbec nič, nakoľko rodičia sa do školy určite v noci nedostanú. Po vyučovaní sme sa ako obyčajne pobrali domov, ale celkom neobyčajne sme sa o 16.30 nabalení vrátili naspäť. Okrem školskej tašky mal každý z nás spacák a mikulášsku čapicu. O 17.00 sme sa premiestnili na námestie, kde sme privítali prvého Mikuláša a rozsvietený vianočný stromček. Na 18.00 sme mali objednanú pizzu, tak sme sa po programe rýchlo vrátili späť. Tentoraz sme si čižmy a topánky vôbec nemuseli umývať, len sme ich vyzuli v chodbičke. Pizza prišla načas, bola skvelá a bolo dosť pre každého. Posilnení sme sa vrhli do súťaží a neskôr do tanca. Diskotéku nám prišiel urobiť náš kamarát Matúš Kollár, za čo mu aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Priviedol so sebou aj svojich bývalých spolužiakov a chvíľu po nich prišiel - čuduj sa svete - naozajstný Mikuláš (z Dolnej Trnávky) s anjelom aj s čertom! Takže diskotéka bola na nejaký čas celkom príjemne prerušená. Ako vždy, sladkosti sme si museli odspievať, odtancovať či odrecitovať. Nič nové pod slnkom. Slušne sme sa Mikimu poďakovali, zamávali sme mu na rozlúčku a pokračovali v párty. Bavili sme sa skvele, preto sa celý program trochu poposúval. O hodinu skôr plánovaná večierka sa odložila na 22.00 . Je vám jasné, že ešte o 22.30 nespal ešte nikto, ale aspoň sme boli zalezení v spacákoch a bolo zhasnuté svetlo. Plní dojmov a aj trochu unavení sme po čase predsa len zaspali (na veľkú radosť našej pani učiteľky). Ráno bol budíček o 6.30 hod. Asi si každý dokáže predstaviť, ako ťažko sa nám vstávalo. Ale túto daň za noc v škole každý z nás rád zaplatil. A pri nástupe na raňajky sme od prekvapenia skoro odpadli. Každý mal v čižme balíček plný sladkostí!  Tešili sme sa a nechápali. Že by mal Mikuláš sklerózu ? Ale to, že nás Mikuláš navštívil dvakrát nám vôbec nevadilo. V našej školskej jedálni sme sa schuti naraňajkovali a po raňajkách sme našu triedu zmenili zo spálne znovu na učebňu. Piatkové vyučovanie mohlo začať. A aj začalo. Ale našťastie, ubehlo celkom rýchlo. Po jeho skončení sa každý z nás ponáhľal domov skontrolovať, či nás náhodou Mikuláš nehľadal aj tam. Čo myslíte ... ? Jasné .... ! (sme predsa úžasné a poslušné deťúrence) Naša už druhá noc v škole dopadla perfektne a všetci veríme, že zďaleka nebola posledná.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TVORIVÉ DIELNE - 8. C -

 

december 2013

Výtvarnú výchovu trochu inak zažili ôsmaci v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Navštívili totiž výstavu vianočných ozdôb a dekorácií a v rámci tvorivých dielní si dievčatá vyskúšali zdobenie medovníčkov, čo sa im na prvý pokus celkom aj vydarilo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- VIANOČNÉ SPOLUDIELNIČKY -

- 3. A a 8. B -

 

december 2013

Takto usilovne a spoločne tvorili žiaci 8.B a 3.A triedy pod odborným vedením pani učiteľky A. Nagyovej, aby na vianočných trhoch mohli predávať stromčeky, štrikované mačičky a sovičky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- VIANOČNÉ SPOLUTVORENIE -

- 4. B a 8. A -

 

december 2013

Už tradične sa celá škola chystá na vianočné trhy. Malí, či veľkí strihajú, lepia, aranžujú, kreslia a vymýšľajú, ako byť čo najoriginálnejší. Dvojka sa zmenila na tvorivé dielničky. Mnohí spolupracujú so svojimi rodičmi a niektoré triedy si navzájom pomáhajú. Tak sa to s stalo aj v prípade spolutvorenia tried 4. B a 8. A. Najprv ôsmaci prišli pomôcť štvrtákom a potom aj štvrtáci pomáhali ôsmakom. Čo vytvorili, ste videli na vianočných trhoch. Ďakujeme vám za vašu návštevu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDERSENOV SVET - 5. A -

Naši piataci objavovali zázračný svet Andersenových rozprávok v mestskej knižnici, oboznámili sa s jeho detstvom, túžbami a snami a dôvodom, prečo sa stal známym spisovateľom. Pripomenuli si najznámejšie rozprávky, zahrali sa na rozprávkara a riešili zaujímavé úlohy. Niektorí podľahli čaru knižnice a stali sa jej fanúšikmi. Už teraz sa tešíme  na ďalšie úžasné hodiny v knižnici.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOVANIE S ROMANOM VEHOVSKÝM

 

november 2013

Opäť sme využili príležitosť, aby sme sa stretli s cestovateľom Romanom Vehovským. Tento krát šancu započúvať sa do pútavého rozprávania popri fotografiách dostali triedy 5. A, 6. A, 8. B a 8. C. V prvej časti sa zameral hlavne na Novú Kaledóniu a osud Kanakov - pôvodných obyvateľov, neskôr priblížil zaujímavosti o Novom Zélande, Austrálii a Srí Lanke. Na záver trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HALLOWEEN v 7.C

 

25. október 2013

V piatok sa v našej triede po vyučovaní konala Halloweenska párty, na ktorú sme sa asi dva týždne chystali, vyrábali sme si kostýmy, robili sme halloweensku výzdobu v triede. Naši dvaja spolužiaci, v spolupráci s pani učiteľkou triednou, si pre nás pripravili rôzne súťaže na školskom dvore a v triede. Rozdelili sme sa na dva tímy - Addamsovci a Zombíci -  a súperenie mohlo začať. Disciplíny preverili našu športovo - pohybovú zručnosť, schopnosti hľadať a taktiež aj naše chuťové poháriky, keďže sme museli vypiť elixír, namiešaný z rôznych ingrediencií. Po súťažení sme sa občerstvili a začala sa tanečná zábava v triede vyzdobenej svietiacimi tekvičkami a sviečkami. Dúfame, že o rok sa znovu stretneme na Halloween.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

STRETNUTIE S ČLOVEKOM

 

22. október 2013

Naši deviataci zažili malý sviatok. Už po druhýkrát mali možnosť stretnúť sa  s človekom, ktorý svoje životné spomienky pretavil do knihy. O svojom pozoruhodnom živote im prišla porozprávať generálova dcéra, pani profesorka Nelli  Veselá, ktorá svoje čriepky spomienok  z koncentračného tábora v Nemecku poskladala do knihy GENERÁLOVE DETI. Hodina a pol sugestívneho rozprávania o tragickom detstve malej Nelli a jej rodiny, nenechali nikoho ľahostajným. Deviataci - "inokedy „nad vecou" a  "v pohode“ - so záujmom a v absolútnom tichu počúvali pre všetkých otrasné zážitky, ktoré stále dokážu pohnúť každým súdnym človekom. Za všetko hovorí  vyznanie Petra Riška, žiaka 9.B triedy: „Keď nám triedna oznámila, že budeme mať besedu s človekom, ktorý prežil koncentračný tábor a dokonca o tom napísal knihu, mal som zmiešané pocity. Popravde som nevedel , ako sa mám k takémuto človeku správať, ba čo viac, nevedel som si ho ani predstaviť. Ale keď pani profesorka Veselá ráno prišla, moje zmiešané pocity pominuli. Uvidel som pred sebou sympatickú dámu, ktorej vzhľad vôbec nezodpovedal tomu, že má osemdesiat rokov. Po usadení v knižnici nám začala hovoriť o svojom detstve. Jej výklad bol taký pôsobivý, že človek  by  ju nedokázal nepočúvať ani keby chcel. Najskôr nám rozprávala fakty o 2. svetovej vojne, potom o otcovi, matke, bratovi a o strastiplnej ceste do Minska a nakoniec do koncentračného tábora. Sem–tam povedala aj nejaké vtipné veci, čo celé jej rozprávanie ozvláštnilo. Nepochybne mala táto pozoruhodná žena ťažký a krutý život, no aj napriek tomu sa dokázala vypracovať na skutočne pôsobivé miesto v tomto svete a získať rôzne ocenenia za  svoju pedagogickú prácu a za celý život, čo si podľa mňa jednoznačne zaslúži a ako pedagóga i človeka ju obdivujem. Pani, skutočne PANI profesorka, ma prinútila prehodnotiť svoj pohľad na svet a život....“ A za to Vám, pani profesorka Veselá, v mene mojich deviatakov zo srdca ďakujem... Mgr. Iveta Kösegiová

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VALENTINE'S DAY IN 5A

 

február 2013

My z 5.A sme sa vzácne zhodli, že keď už sme nemohli osláviť koniec Fašiangov maškarným sprievodom (kvôli nešťastnej chrípke), zabavíme sa aspoň na Valentína. A to sa nám podarilo naozaj parádne - najskôr sme sa nasmiali pri hrách na zvieratká a hlavne na "Zeleného zajačika", potom pri tímovej valentínsko-anglickej súťaži a nakoniec na krátkej diskotéke. Tohtoročného Valentína sme teda strávili veľmi príjemne, veselo a hlavne spolu a s láskou ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HALLOWEEN IN 7A

 

október 2012

Keď sa stretne Frankenstein, múmia, strašiak, čarodej, mŕtvy Michael Jackson, upírky, zombíci, "učitelia", "upratovačka" a Luciferka, je to jasné znamenie, že Halloween je za dverami...Takto sa pred jesennými prázdninami zišla trieda 7. A a nebojácne sa pustila do "krvavých" halloweenských koláčikov, podstúpila zápolenie vo Faktore strachu, kde súťažiaci museli prekonať sami seba v disciplínach Bang Baloons!, Find shoes!, Drink it! a Eat it!, nezľakla sa ani párovej hry Magic Bottle, mnohých potešila halloweenskou tombolou a všetkých mňam halloweenskou tortou s ohňostrojom. Po tanečnom zápolení Chair Dance! sa popoludnie duchov končilo vymetaním všetkého zlého metlou. Tak zasa o rok, priatelia!Upozornenie: Klik na fotku len pre silné povahy !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DOBYVATELIA ŠÁŠOVSKÉHO HRADU

 

október 2012

V sobotu 20. októbra 2012 sme sa my, žiaci 5. A vybrali na historickú bojovú výpravu s cieľom dobyť stredoveký Šášovský hrad. O deviatej sme vyrazili od nášho hradu (Dvojky) a tiahli sme cez Žiar, Ladomerskú Viesku až do Šášovského Podhradia. Tam nás privítal náš sprievodca Ivo, ktorý nás previedol pamätnou izbou pod hradným kopcom. Na kopci, len kúsok pod hradom nás už očakávali ochrancovia hradu - hradná pani Simona a jej verná družina (7. A), posilnená strážnou psí slečnou Tinou II. Vzdať sa svojho hradu boli ochotní len za podmienky, že rozlúštime ich záhadný zašifrovaný odkaz. Aby sme získali šifru, museli sme splniť množstvo zábavných, zaujímavých, ale aj fyzicky náročnejších úloh.Odkaz sme samozrejme rozlúštili, hrad sme dobyli a dokonca sme na ňom našli aj zlatý poklad.Naše víťazstvo sme oslávili špekačkovou hostinou a po nej sme sa príjemne unavení,spokojní a šťastní vrátili späť domov. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám tento nádherný, slnečný jesenný deň ešte zdokonalili: nášmu Ivovi, hradnej pani Simone a jej siedmakom, mamine Klimentovej a rodičom Štefaňákovcom.

 

Späť na začiatok stránky | Návrat na úvodnú stránku | Pridaj k obľúbeným | Prístupnosť
© 2015 Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/ 678 89 20, webmaster@zsstefanikazh.edu.sk

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 
 
 

INFO-OKIENKO

2% z dane
Archív
Termíny školských prázdnin